Odlikovanja

Izvor: Wikipedia Rojalista
Idi na: navigacija, traži
Orden.png
1. Kraljevski Ordeni - Royal Orders of Bosnia - Боснийский Королевские Oрдены
Ime/Name Zasluge/Merits Datum/Date
Vladimir Perić
(posthumno)

Order of Hero of
Immemorial Kingdom
Ordenom Heroja Neprekinute Kraljevine Bosne, za "najviše zasluge u oslobađanju Bosne od njemačkih okupatora, i čiji je patriotizam postao nepresušna inspiracija za generacije slobodoljubivih ljudi širom svijeta". 25.10.2016
Gavrilo Princip
(posthumno)

Order of Hero of
Immemorial Kingdom
Ordenom Heroja Neprekinute Kraljevine Bosne, za "najviše zasluge u oslobađanju Bosne od austrijskih okupatora, i čiji je patriotizam postao nepresušna inspiracija za generacije slobodoljubivih ljudi širom svijeta". 25.10.2016
Husein Gradaščević
(posthumno)

Order of Hero of
Immemorial Kingdom
Ordenom Heroja Neprekinute Kraljevine Bosne, za "najviše zasluge u oslobađanju Bosne od turskih okupatora, i čiji je patriotizam postao nepresušna inspiracija za generacije slobodoljubivih ljudi širom svijeta". 25.10.2016
Miloslav Ransdorf
član Evropskog parlamenta
(member of European Parliament)

Order of King Tvrtko
I Class
Ordenom Kralja Tvrtka Bosanskog, I reda - najvišim odlikovanjem koje se dodjeljuje licima koja nisu rođena u Bosni, za "hrabro i dosljedno sabotiranje velikogermanskog projekta "Evropske Unije" iznutra, što je kulminiralo u odlučnom protivljenju odlikovanog usvajanju još jedne u nizu rezolucija o Srebrenici, od strane institucije unutar koje djeluje. Te su rezolucije, kako se vidi iz njihovog suštinski lažnog sadržaja i goebelsovskog ponavljanja (uvijek o jednom te istom događaju), osmišljene geostrateški tj. s namjerom da odluke političkih zapadnih sudova (poput Svjetskog suda UN-a koji uopšte nije imao neophodnu saglasnost suverena BiH da sudi u njenim sporovima jer u tom trenutku ona nije imala suverena najmanje od 1527), pretvore u trajnu istinu te tako zacementiraju razdor i nemir na Balkanu." 13.7.2015
Vitaly Churkin
Ambasador Rusije u UN
Russia's UN Ambassador

Order of King Tvrtko
I Class
Ordenom Kralja Tvrtka Bosanskog, I reda - najvišim odlikovanjem koje se dodjeljuje licima koja nisu rođena u Bosni, za "hrabro raskrinkavanje i osudu uloge Ujedinjenih Nacija odnosno Vatikanove kancelarije kolonijalne uprave "OHR" u Bosni (BiH) i eksplicitno označavanje BiH kao neproglašenog protektorata (međunarodnopravno: kolonije) uz isticanje da "moraju postojati praktični koraci za ukidanje protektorata koji je vrijeđanje suvereniteta zemlje" što je zvaničan stav Rusije kao jedne od pet veto-sila garanata svjetskog pravnog poretka i Internacionalnog prava UN-a kao trenutno važećeg okvira tog poretka. Stav je iznijet u oštroj kritici godišnjeg obraćanja Savjetu bezbjednosti UN-a rimo-katoličkog guvernera Bosne (BiH) sa apsolutističkim ovlastima vicekralja u ime rimskog pape kao uzurpatora suvereniteta po osnovu lažnog testamenta princeze Kosača koja nije bila niti je mogla biti suveren ili regent Bosne". 13.5.2015
Javier Couso Permuy
Potpredsjednik Komisije za vanjske poslove i član Komisije za ljudska prava Evropskog parlamenta

VP Foreign Affairs Committee & member Human Rights Committee
European Parliament

Order of King Tvrtko
I Class
Ordenom Kralja Tvrtka Bosanskog, I reda - najvišim odlikovanjem koje se dodjeljuje licima koja nisu rođena u Bosni, za "hrabro raskrinkavanje i osudu uloge Evropske Unije u Bosni (BiH) i eksplicitno označavanje BiH kao kolonije uz isticanje da "Bosna ne smije više biti igračka Evropske Unije", a koju je tešku osudu iznio tokom rasprave (VIDEO) u Evropskom parlamentu 29.4.2015 o anektirajućem kvislinškom "Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju", u funkciji Potpredsjednika Komisije za vanjske poslove Evropskog parlamenta i člana Komisije za ljudska prava Evropskog parlamenta, obraćajući se personi non grata Federici Mogherini". 30.4.2015
General
Jusuf pl. Prazina

(posthumno)

Order of Hero of
Immemorial Kingdom
Ordenom Heroja Neprekinute Kraljevine Bosne, za "najviše zasluge u očuvanju teritorijalnog integriteta i identiteta Bosne organizovanjem i predvođenjem glavnine inicijalnog oružanog otpora, tako omogućivši stvaranje jezgre i ustroj Oružanih snaga za koje je dobronamjerno vjerovao da su bile legalne i legitimne". 31.8.2014


Orden.png
2. Ilirski Carski Ordeni - Imperial Orders of Illyria - Иллирийские Имперские Oрдены
Ime/Name Zasluge/Merits Datum/Date
Sevim Dağdelen
član Parlamenta Njemačke
(member of Bundestag)

Order of Free Illyria
Ordenom Slobodne Ilirije, za "hrabro i nakon II svjetskog rata nezabilježeno javno raskrinkavanje sramne kolonijalne uloge Njemačke - na Balkanu posljednjih decenija a naročito vojnih i obavještajnih struktura te zemlje mračne prošlosti koja i u ovom trenutku otvoreno i masovno krši međunarodno pravo u sada otvorenom pokušaju pljačke naših resursa." 30.6.2015
Jovan I. Deretić

Order of Merit of Illyria
Ordenom Ilirije za Zasluge (Imperijalnim Ordenom za Zasluge), povodom godišnjice velike antifašističke Bitke na Sutjesci, za "buđenje ilirske inteligencije iz hipnoze u koju su nas prevarom uvukle germanska i romanska inteligencija - počevši od Sigismundovog okultnog "Reda Vitezova Zmaja", pa preko "Iluminata" (neformalne velikogermanske Akademije nauka) i njihovog "naučnika" a prevaranta Schliemanna koji je otevši Troju iz svijesti Ilira prekinuo sjećanje naše inteligencije na biološko porijeklo (a koje su sjećanje kvislinzi dodatno pobrisali podmetanjem da smo "jezički Slaveni doseljeni od ko zna kuda" pa time i došljaci bez istorijskog prava na naše teritorije), zatim Crkve pa sve do danas putem slaboumnih sljedbenika njemačkog "okultizma" poput Koštunice i dr." Evropska civilizacija je zasnovana na tri strateški glavne drevne civilizacije: Ilirskoj protocivilizaciji, Italskoj (romanskoj) civilizaciji i Germanskoj (teutonskoj) civilizaciji. Po logičkim zakonitostima geostrategije, u svakoj pojedinoj istorijskoj eri jedna od te tri strateški glavne evropske civilizacije postaje dominantna, dok jedna najviše strada. Stoga upravo Iliri, Itali i Germani, kao "stubovi (pred)antičke Evrope", čine i aktere većine evropske istorije. Nakon što su, sa slabljenjem Rimske imperije, Itali preoteli "Boga Dobra" kao glavni mehanizam ("geopolitički ljepak") za održanje pokorenih zemalja pod svojom dominacijom, Germani su na identičan način postavili svoju geostrategiju - tj. na uzurpaciji "Boga Zla" koju realizuju putem okultizma tj. uvlačenjem ljudi sa afinitetima za okultno i "crnomagijsko" u redove navodno mističnih udruženja, i zatim postavljanjem takvih ljudi na ključna mjesta u što više segmenata društva ciljanog naroda. To je Ilire dovelo u najnepovoljniji položaj, pošto su obje moguće varijante geostrategije monoteističke hipnoze ("bogom" te "satanom") uzurpirali italski odnosno germanski geostratezi, pa Iliri od tad bivaju rastrgani između pobornikâ lažnih ideologija "dobra" ("religije") i "zla" ("ateizma") u svojim redovima. S druge strane, Itali i Germani nemaju takvih dilema: dok je kod prvih dominantna polutajna institucija Crkva kao nosilac geostrategije prevare "dobrom", kod drugih to je tajna institucija Iluminati koja iznosi svoju geostrategiju prevare "zlom". Iliri tako u novije istorijsko doba (od kraja Srednjeg vijeka) najviše stradavaju u međusobnom sukobljavanju upravo ideologijâ odnosno "religije" nasuprot "ateizmu" - pošto ne shvataju da su to tek imaginarni koncepti krajnje i hipnotički (ritualima) izobličeni u korist geostrategije neprijatelja a u službi dominacije tj. porobljavanja i pljačke resursa (danas manifestirane kao "razmjena dobara" za cent-na-dolar). Iz navedenih razloga se Germani, Itali i Iliri ne smiju strateški ujedinjavati (miješati na strateški bitnom nivou) pošto to uvijek završi geostrateški izuzetno loše po najmanje jednu od te tri drevne civilizacije i vraća je vijekovima unazad. Da je gore navedena jednostavna istina tačna, govori i to što su geostratezi naših germanskih i romanskih neprijatelja za svoj najnoviji krvavi pir nad Ilirima odabrali upravo antičku geotaktiku Zavadi-pa-vladaj i za istu angažovali, kako je naprijed napomenuto, arheologa za Rimljane i Ilire Hitchnera. Pri tom oni igraju na vrlo jednostavnu kartu podgrijavanja lažne mržnje putem medija a prije toga i zločina poput onih u Vukovaru i Srebrenici (izveden po istoj okultnoj matrici kao npr. SS-ov masakr đaka u Kragujevcu) za koje su najodgovornije germanske obavještajne službe i njihovi kvislinzi i gdje su glavni izvršioci zvjerstava bili legionari/plaćenici. Od ostalih primjera činjenice da germanski neprijatelj dobro zna koji su mu aspekti naše kontrageostrategije najopasniji (dakle za nas najkorisniji), vrijedi pomenuti zabranu same riječi Ilir od strane Austro-Ugarskog okupatora. Odlikovani je zaslužan i svojim neumornim zalaganjem za oslanjanje na sopstvene snage, u čemu nailazi na prepreke i podmetanja kvislinga". 14.6.2015
Raif Dizdarević

Order of Hero of Illyria
I Class
Ordenom Heroja Ilirije I Reda (Imperijalnim Ordenom Heroja I Reda) kao najvišim odlikovanjem, povodom Dana pobjede nad fašizmom, za "stalnu plemenitu borbu protiv neprijateljâ Ilirije prvo kao pripadnik Pokreta otpora a potom i korištenjem ovlasti najodgovornijih funkcija u SR Bosni i Hercegovini i SFR Jugoslaviji kao i nadsistemski, čime je značajno usporio ili zaustavio ili spriječio naše zajedničke stalne geostrateške neprijatelje i njihove kvislinge da u antičkoj geotaktici Zavadi-pa-vladaj pokore ilirski prostor i ljude, te opljačkaju naše obilne prirodne, ljudske i dr. resurse. Primjer uspješnog kontrageostrateškog djelovanja odlikovanog je njegovo slamanje - s funkcije Predsjedavajućeg Predsjedništva SFRJ - plana kvislinga da u interesu geopolitičke osovine Berlin-Vatikan eskaliraju 1988/89 situaciju na Kosovu kao mikrogeopolitičkom žarištu, u nasilje nepredvidljivih razmjera koje je trebalo poslužiti kao katalizator destabilizacije cijelog prostora te njegovog komadanja. Taj čin odlikovanog je obeshrabrio secesionizam i znatno usporio raspad SFRJ, omogućivši daljne korake i mjere ka očuvanju cjelovitosti našeg ilirskog prostora kao takvog bez obzira na političke okolnosti. Kao neutralna miroljubiva zemlja, SFR Jugoslavija (Treća Ilirija) je vječna kost u grlu usljed izobilja i kvaliteta naših prirodnih i dr. resursa i potencijala te geopolitičkog položaja. Pored resursa, geografija kao faktor koji ostaje nepromjenjiv milionima godina definira geopolitičke interese i mete osvajača: Egipat, Arabija, Sirija, Babilonija, Perzija, Ilirija... su vječne mete, a njihovi resursi stalni ciljevi". 9.5.2015
Miroslav Lazanski

Order of Merit of Illyria
Ordenom Ilirije za Zasluge (Imperijalnim Ordenom za Zasluge), povodom Svjetskog dana slobode medija, za "vrhunski novinarski profesionalizam čudesno spojen sa izuzetnim analitičkim sposobnostima i stilističkim vještinama te velikim znanjem, a pomoću kojih decenijama uspješno sa humanističkog i patriotskog stanovišta prodire u srž ali i "u pozadinske redove" zapadnih osvajača i njihovih stalnih a našim obilatim resursima i geografijom uslovljenih planova za uništenje Treće Ilirije (Jugoslavije) i pokoravanje silom isparcelisane joj teritorije - tzv. "zemalja bivše Jugoslavije", od kojih međunarodnopravno nijedna nema svog suverena što ih čini "ničijim zemljama" (lat. terrae nullius). Odlikovani je jedan od mnogih intelektualaca Ilirije koji zapadnim zavojevačima ne dopuštaju da poentiraju u svom krvavom piru zasnovanom na antičkoj geotaktici Zavadi-pa-vladaj koju je projektovao jezuitski arheolog (što je već samo po sebi razlog za uzbunu) za Rimsku Imperiju i Iliriju ratni zločinac Hitchner, a pri čemu su računali da će i Srbija i Bosna biti lak zalogaj kad jednom rascijepe ilirsku teritoriju odvajajući većinski katoličke dijelove i bacajući ih u kreditno i dr. ropstvo, u čemu su se preračunali. Odlikovani je zaslužan i svojim neumornim zalaganjem za oslanjanje na sopstvene snage, u čemu nailazi na prepreke i podmetanja kvislinga". 3.5.2015
François Mitterrand
(posthumno)

Order of Free Illyria
with Crossed Swords
(posthumously)
Ordenom Slobodne Ilirije sa Ukrštenim Mačevima - najvišim odlikovanjem koje se dodjeljuje licima koja nisu rođena u Iliriji, za "neviđen diplomatski i lični napor na očuvanju Treće Ilirije (Jugoslavije) uz najdirektnije miješanje u planove Crkve da uništi Jugoslaviju a po osnovu lažnog testamenta princeze Kosača prigrabi Bosnu i naše resurse kao kolateral za ogromne kredite katoličkoj Hrvatskoj. Pri tom je dolaskom u Sarajevo rizikovao i vlastiti život, spriječivši tako Jezuitima lojalnu imperijalnu lozu Bushovih da Jugoslaviju okupiraju vojnom intervencijom. U odgovoru na očekivanu Mitterandovu odlučnost, rimski papa putem tajnih službi naređuje bratoubilački rat pomoću svoje pete kolone koja je baštinila tradiciju fašista: četnika, ustaša i handžarovaca. Tu su petu kolonu Jezuiti kreirali za istu namjenu (osvajanja resursa u osvit industrijalizacije) još u praskozorje svjetskih ratova (kao sredstva za preraspodjelu kolonija) kad počinju pljačkati i afrička, azijska i dr. bogatstva pa tako npr. kreiraju Tutsi i Hutu "narode" u Rwandi. Te svoje marionete rimski papa je zatim hladnokrvno okrenuo da ratuju svi-protiv-svih kako bi pred svjetskom diplomatijom (koja je odlično znala o čemu se radi i nije nipošto željela pomoći Vatikanu u još jednoj globalnoj pljačci pa se nisu ni miješali), metodom "iscrpljivanja do kraja" opravdali i iznudili vojnu intervenciju - koju će poslušni Clinton na kraju i izvesti (i čak bez odobrenja UN-a potom bombardovati Srbiju - koja je dakle krajnji cilj prisustva Rima/Washingtona ovdje, a svi ostali sredstvo). Time su SAD jedine (tj. lažno) "odgovorile" na krokodilske suze pape koji se javno molio za mir dok je zapravo jurišao na bosanske resurse - usamljen tj. sa fanatičnim zanosom krvožednog ubice usljed nagomilanih frustracija još od 1918 kad mu se u istom planu ispriječila prva Jugoslavija - uspješna brana jezuitskim pljačkašima skoro 100 godina." Neka je vječna slava i hvala plemenitom Mitterandu i njegovim hrabrim vojnicima koji padoše u najvećem broju u odbrani naše nepokorene Ilirije. 28.3.2015
dr. Vojislav Šešelj

Order of Hero of Illyria
with Northern Star
Ordenom Heroja Ilirije sa Zvijezdom Sjevernjačom, za "neviđene intelektualne i pravničke bravure istinskog ilirskog sina, kojima je do kraja prozreo igru zapadnih osvajača na uništenju Treće Ilirije (Jugoslavije), te svojim herojskim prkosom raskrinkao i praktično uništio anglo-germansko-jezuitsku osovinu uništavača Treće Ilirije (Jugoslavije) koja im je kao neutralna miroljubiva zemlja vječna kost u grlu. Geografija ostaje nepromjenjiva milionima godina, i kao takva definira geopolitičke interese i mete osvajača: Egipat, Arabija, Sirija, Babilonija, Perzija, Ilirija... su vječne mete, a njihovi prirodni i ljudski resursi stalni ciljevi. Kao najmlađi doktor nauka u istoriji Jugoslavije, Dr. Vojislav Šešelj je jedan od prvih koji je ovaj osnovni postulat geostrategije shvatio ali i neustrašivo primijenio, radi čega je platio ogromnu cijenu". 7.11.2014


Vezano